Thông thường các doanh nghiệp nhỏ ít khi chú trọng vào đầu tư thiết kế logo chuyên nghiệp. Thậm chí, một số ít còn không làm logo hoặc chỉ sử dụng logo từ những phần mềm nghiệp dư. Điều này thực sự sai lầm và gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Trong bài viết dưới đây, Montana sẽ giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của logo và tại sao doanh nghiệp nhỏ càng...