Cách mạng internet đã hoàn toàn biến đổi cách chúng ta hoạt động trên thế giới, với sự gia tăng khả năng tiếp cận kiến ​​thức cùng với sự thiếu thời gian; Nhận thức thị giác của chúng ta về thế giới là những gì chúng ta sử dụng để hình thành ý kiến ​​của chúng ta. Sau đó, người tiêu dùng nhận ra các công ty thông qua hình ảnh thị giác của thương hiệu. Nó sẽ hình thành các ý kiến ​​về công ty trướ...